Privacybeleid

Cadeau-Kreatif verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons bereiken via het e-mailadres cadeaukreatif@gmail.com. Bij Cadeau-Kreatif hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze webshop, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres, eventueel gsm nummer, factuur- & leveringsadres. Cadeau-Kreatif is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?
Cadeau-Kreatif verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die jij ons overmaakt wanneer je jouw account aanmaakt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze webshop: informatie over je bestellingen en terugbetalingen en betaalgegevens.
Ook houden we online anonieme bezoekersstatistieken bij om te bekijken welke pagina’s bezocht worden.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
Cadeau-Kreatif deelt jouw gegevens enkel met onze eigen partners om de levering van bestelde producten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Indien je zou beslissen om je account te verwijderen, weet dan dat we alsnog je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, facturatie,…).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Via ‘mijn account’, heb je toegang tot al je persoonsgegevens en kan je die ook wijzigen. Op eender welk moment kan je beslissen om je persoonsgegevens niet langer te delen, te laten verwijderen door ons of in te kijken via een verzoek aan Cadeau-Kreatif.

 
Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Cadeau-Kreatif verbonden zijn of met enige andere partner van Cadeau-Kreatif; Cadeau-Kreatif garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Het gebruik van "Cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policybeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.